Additional menu

Hello, I'm Long Mogivi

Ông bà ta có câu “ Nghề chọn người “ quả đúng không sai. Tôi đến với BĐS cũng là cái duyên và cũng là cái nghề đã chọn lựa. Trải qua 6 năm với nghề, bằng những kinh nghiệm và sự hiểu biết về thị trường bất động sản, tôi luôn giới thiệu những cơ hội tốt nhất đến khách hàng.

Chuyên viên tư vấn dự án
căn hộ cao cấp - Nguyễn Thành Long

Longmogivi - Chuyên gia môi giới bất động sản
Long Mogivi - Môi Giới Bất Động Sản